Dataskyddspolicy

Personuppgiftsansvarig:
Skills Finland rf
Simonsgatan 12 b 24
00100 Helsingfors
ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Vi samlar personuppgifter för att kunna sända nyhetsbrevet samt Mitt yrke-tidningen. Den rättsliga grunden för insamlandet av personuppgifter är förpliktande lagstiftning. Att dela med sig personuppgifterna är en förutsättning för att kunna beställa Mitt yrke-tidningen. Det går alltså inte att beställa tidningen utan att dela med sig de relevanta personuppgifterna.

Vi gör inga automatiska beslut eller profileringar som gäller dig.

Vi samlar in följande personuppgifter:

I samband med beställning av Mitt yrke-tidningen
– kontaktpersonens namn
– kontaktpersonens telefonnummer
– mottagande organisationens namn
– mottagande organisationens adress

I samband med beställning av nyhetsbrevet
– beställarens e-postadress.

Dina personuppgifter mottags av:

– organisationen och dess arbetstagare
– tryckeriet för Mitt yrke-tidningen, som avsänder de beställda tidningarna
– IT-bolaget som underhåller webbsidan

Vi förvarar dina personuppgifter:

– i tidningens mottagararkiv i två års tid
– i e-postarkivet i två års tid

Du har följande rättigheter:

– rätt att kontrollera personuppgifter som gäller dig
– rätt att korrigera information
– rätt att begränsa behandlingen av information (exempelvis förbjuda marknadsföring)
– rätt att motsäga dig behandlingen
– rätt att dra in ditt samtycke (exempelvis samtycke till marknadsföring)
– rätt att göra ett klagomål till kontrollmyndigheten

Observera att du endast har en ”rätt att bli glömd” ifall vi inte har lagstadgade förpliktelser att fortsätta behandlandet av dina personuppgifter.