Grundexamina

En yrkesinriktad grundexamen ger dig yrkeskunskap och kunnande i det yrke du valt. Det finns sammanlagt 42 olika yrkesinriktade grundexamina och inom dem över 100 kompetensområden. Studerande inom samma grundexamen kan alltså rikta sig till olika kompetensområden. De lär sig delvis samma saker, och delvis avvikande yrkeskunskap.

Grundexaminas vidd anges i kompetenspoäng, som det sammanlagt finns 180 av. Av dem hör 145 till den yrkesinriktade examen och 35 till den gemensamma examen. En del av studierna genomförs vid en arbetsplats, då du studerar genom antingen läroavtal eller utbildningsavtal.

Till den gemensamma examensdelen hör bland annat modersmål, andra språk, matematik, arbetslivskunnande och entreprenörskap samt studier inom hållbar utveckling. Till den yrkesinriktade examensdelen hör det studier som beror å bransch och examen, exempelvis bokföring, hur man agerar inom sjukhusbranschen, frisörservice, tapetsering samt underhåll och reparation av skogsmaskiner.

Studierna sker inte endast i klassrummet, utan studiemiljöerna varierar. Du kan exempelvis studera vid en arbetsplats, en läroanstalt eller virtuella lärmiljöer.

När du avlägger en yrkesinriktad grundexamen studerar du precis de saker du behöver

För att uppnå detta gör du genast i början av studierna tillsammans med din lärare en plan, vars officiella namn är personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). I planen skrivs det ner det kunnande du redan har, från bland annat sommarjobb eller hobbyer samt vilken sorts handledning och stöd du behöver.

När du inleder de yrkesinriktade studierna efter nionde klass, avlägger du oftast hela examen. Senare, när du redan har en yrkesinriktad examen och du skaffat arbetserfarenhet och upplever att du behöver ytterligare kunnande kan du skaffa det genom att avlägga delar av olika examina, utan att nödvändigtvis avlägga en hel examen.

Du kan studera och bli klar till ett yrke i din egen takt. När du avlägger en yrkesinriktad grundexamen är studietiden oftast 3 år, om du inte har tidigare kunnande inom branschen.

Efter att du avlagt en grundexamen kan du även utvidga ditt kunnande genom att avlägga en yrkes- eller specialyrkesexamen. Du kan även söka till yrkeshögskolan eller ett universitet för fortsatta studier.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)