Arbete i sociala medier ledde till den kommersiella branschen

Pernilla Böckerman är känd på sociala medier för sina fitness-inriktade Youtube- och Instagram-konton. Hon blev färdig merkonom våren 2019.

Pernilla berättar att hon sedan lågstadiet har känt att hon inte kommer gå i gymnasiet.

– Det fanns många orsaker, men det största hindret var mina läs- och skrivsvårigheter. Skolan har aldrig varit en lätt plats för mig, särskilt inte när man måste läsa och skriva långa texter.

Beslutet att avlägga en yrkesutbildning bekräftades när hon började som youtubare och därmed blev intresserad av den kommersiella branschen. Redan som 15-åring förvandlades Pernillas roll som youtubare snabbt till ett arbete.

– När min Youtube-kanal blev explosionsartat populär blev också den ekonomiska sidan och affärssidan aktuell. I nionde klass fattade jag ett stort beslut om att jag inte skulle studera idrott, vilket jag alltid hade planerat. Det hinner jag göra senare. Jag ville lära mig förstå vad skatter och moms betyder.

Kombinera arbete och skola

Pernilla avlade grundexamen i affärsverksamhet vid Yrkesinstitutet Prakticum och blev merkonom. Som inriktningsalternativ valde hon försäljning och marknadsföring.

– Jag gjorde studieuppgifter i anslutning till sociala medier. Jag funderade på hur de ser ut i dag och på vilken typ av affärsverksamhet man kan bedriva på sociala medier. Lärarna frågade mig också mycket, eftersom det här arbetet är så nytt.

I studierna ingår också studier på en arbetsplats. Det gjorde Pernilla i sitt eget produktionsbolag. Hon tackar yrkesinstitutet för det sätt man såg på hennes företagsverksamhet. Hon fick avancera i studierna i egen takt och avlägga studierna enligt sin egen plan.

Den svenskspråkiga utbildningen

Pernilla har gått i skolan på sitt modersmål svenska. Även om arbetsspråket nu är finska ser hon kunskaperna i svenska som en resurs.

– Jag har många svenskspråkiga samarbetspartner. Det är fint att även klara sig på svenska, och tack vare yrkesinstitutet förstår jag också affärsspråket. Ett smidigt kunnande i båda språken är ett mycket stort plus i arbetslivet.

Hjälp med schemaläggningen

Att aktivt idrotta, studera och driva ett företag kräver ett strikt schema. Pernilla berättar att man förstod idrottare på Prakticum. Träningarna fick också inkluderas i studierna och de gav också studiepoäng. Lärarna motiverade en i studierna och gav en tro på att man skulle avlägga examen. Man behövde aldrig vara orolig över att be om hjälp.

– Jag minns när jag under tredje året hade väldigt mycket på gång. Jag var så nervös, och jag kunde börja gråta när jag berättade för lärarna att jag inte klarade av alltsammans. Lärarna motiverade mig ändå och sa att jag nog kunde klara det. För första gången under min skolgång och mina studier fick jag känslan av att jag orkar och kan.

Text: Veera Laaksonen
Bild: Mikael Lilleberg/Splay One

Bekanta dig med den relevanta examen!