Arbetet inom hårbranschen är mångsidigt

Vad har du studerat?

Jag har studerat till barberare-frisör vid Salon seudun ammattiopisto. Nuförtiden kan man bli antingen barberare eller frisör, men jag har inte själv riktat mig på någondera, trots att jag gör mera jobb som frisör.

Vad fick dig att välja branschen i 9.-klassen?

Jag gjorde min PRAO-period vid en kompis mammas hårsalong. Det fick mig att bli intresserad av att studera hårbranschen.

Vad var mest intressant i studierna?

Mest intressant var frisyrerna och färgerna, jag gillar mest att göra dem. Å andra sidan även kemin som produkternas funktioner baserar sig på intresserade mig, och intresserar mig fortfarande.

Vad förvånade dig?

Jag var förvånad hur mycket repetition det kräver att lära sig och utvecklas och hur långt det beror på den egna motivationen. I skolan lärde vi oss grunderna, och för att bli bättre måste man ha motivation och en passion för den egna branschen.

Vad är det bästa med branschen?

Det bästa är att man aldrig är klar. Man kan alltid bli bättre, eftersom det konstant kommer nya produkter och tekniker till branschen. Inom branschen kan man också göra olika sorters jobb, vara utbildare eller göra uppvisningar och fotosessioner. Jag gör själv allt detta. Jag är den persontypen som inte klarar av att sitta stilla och göra samma sak för en lång tidsperiod. Omväxling håller intresset uppe och det finns tillräckligt med omväxling i den här branschen!

Jag har också deltagit i flera tävlingar inom hårbranschen, exempelvis Mästare, FM-tävlingen som organiseras av Hiusyrittäjät, yrkes-EM EuroSkills samt flera olika bildtävlingar.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill definitivt vidareutbilda mig vid sidan av att arbeta. Dessutom är jag intresserad av scentävlingar och att skaffa mig internationell erfarenhet.

Jag hoppas att jag får träna framtida yrkestävlare, eftersom även tränaren får mycket ut av det.

I framtiden skulle jag möjligen vilja arbeta utomlands, men å andra sidan är jag intresserad av estonom-studier vid yrkeshögskolan. Vi får se vart väger för mig!

Bekanta dig med den relevanta examen!