Arbetet tar inte slut för kodare i spelbranschen

18-åriga Elias Niemi siktar på att bli proffs inom spelbranschen genom en grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Den framtida kodaren tror att han kommer få ett bra arbete antingen i spelbranschen eller som programmerare.

Elias hade genast i början av studierna klart för sig att han vill studera inom spelbranschen och inrikta sig på kodning, inte grafisk planering av spel. I sina studier har han specialiserat sig på spelprogrammering samt planering och genomförande av spel vid Business College Helsinki.

– Jag har själv spelat mycket, så branschen intresserade mig. Enbart spelandet gör en inte till spelplanerare, men entusiasmen och intresset är en fördel. Studierna kräver arbete, säger Elias. Han spelar själv FPS- och MOBA-spel.

Elias är intresserad av hela programmeringsprocessen, det vill säga vilka skeden som behövs i planeringen och genomförandet av spel. Han tycker det är trevligt att söka lösningar på problem, både på egen hand och tillsammans med en grupp. Tillsammans skapar man en helhet, det finns inga solospelare i branschen.

– Distansstudier passar den här branschen och nu under coronatiden har vi har lyckats fint med att få processer att framskrida. Mina egna studier har framskridit snabbare än planerat och jag tänker bli färdig på två och ett halvt år. Studierna har varit mycket flexibla. Jag har själv fått påverka många saker, berättar Elias.

Bekant med kodningsspråk

Enligt Elias har det bästa med studierna varit att lära sig kodningsspråk, till exempel JavaScript och C#, samt att bekanta sig med Unity. Studierna har också omfattat HTML-kodning av webbsidor. Vid Business College börjar man med programmering från grunden, så man behöver inte ha några kunskaper från tidigare.

– Studierna har uppfyllt alla mina förväntningar. Undervisningen känns modern och lärarna hänger bra med i utvecklingen i branschen. Det var också fint att vi fick använda Adobes program gratis. Man behöver inte vara rik då man till och med får en dator av läroanstalten, annonserar Elias.

Elias har genomfört en period av inlärning på arbetsplatsen till exempel som IT-stödperson vid skolan Järvenperän koulu, där han bland annat utförde service på anordningar och gav handledning i hur de skulle användas.

Planer på fortsatta studier

Elias planerar att efter grundexamen fortsätta studera vid en yrkeshögskola för att bli ICT-ingenjör. Hans grundexamen innehåller redan nu öppna kurser vid yrkeshögskolan.

– I den här branschen finns det gott om sysselsättning. Jag börjar kanske i något litet företag och skaffar erfarenhet till mitt CV. Senare kan jag få jobb vid något stort internationellt spelföretag. Det skulle också vara fint att få utveckla spel med mitt eget namn även om jag egentligen inte har något eget företag, funderar Elias gällande sina framtida arbetsuppgifter.

Enligt Elias ger en yrkesutbildning en bra grund för att komma vidare. Själv funderade han först på att studera vid gymnasiet, men tänkte att han lär sig mer genom att göra saker än genom att läsa till prov. Han rekommenderar att man söker till en yrkesutbildning, i synnerhet om man redan vet vilken bransch man är intresserad av.

Text: Johanna Pelto-Timperi
Bild: Elias Niemi

Bekanta dig med den relevanta examen!