Arbetspraktiken hjälpte med att hitta sommarjobb

Max Syrjälä studerar för att bli fordonsmekaniker vid Omnia och deltar samtidigt i yrkeshögskoleundervisning vid Metropolia. Enligt Max har arbetspraktikperioderna varit det mest intressanta, de har gett honom arbetserfarenhet och han har lärt sig nya saker av branschens mästare.

Se på videon för att lära dig mera om Max erfarenhet som studerande inom branschen.

Video: Omnia

Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!