Naser Husseini studerade för dubbelexamen och tog studentexamen i höst. Redan förra våren slutförde han studierna för grundexamen inom ytbehandlingsbranschen och utexaminerades som målare från Gradia. Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande AMKE belönade Naser i slutet av året med ett stipendium för invandrarstuderande.

Nasers studiestig har varit utmanande, men han har överträffat svårigheterna med sin energi och enorma studiemotivation. När Naser inledde sina studier för sju år sedan talade han bara persiska och hade gått i skola endast ett par år.
– Det var en stor ära att få stipendium, det var en fin överraskning. Redan som barn drömde jag om att få studera. När jag kom till Finland från Afghanistan var min plan att inom tio år ha fått en examen från ett universitet eller en yrkeshögskola. Nu var det möjligt. Att studera är min grej, berättar Naser.

Naser lärde sig först finska och slutförde grundskolan. I VALMA funderade han ett halvt år vad han kunde jobba med och kom fram till att studera till målare eftersom byggnadsbranschen var bekant.

Att studera för dubbelexamen var ett klart val eftersom Naser tänker fortsätta studierna efter grundexamen. Förra våren fick han en studieplats för ingenjörsstudier inom energi- och miljöteknik vid yrkeshögskolan, men kunde inte inleda dem.

Naser arbetar nu för att ekonomiskt kunna stödja sin familj i Afghanistan. Han planerar dock att söka till ingenjörsstudier inom energi- och miljöteknik eller byggnads- och samhällsteknik i den gemensamma ansökan. Målet är att få ett yrke som sysselsätter bra.

Det var ibland utmanande att avlägga dubbelexamen, men Naser studerade till exempel engelska i gymnasiet på fritiden med hjälp av olika appar. Ibland besökte han också kvällsgymnasiet för att studera gymnasieämnen. Naser berättar att vitsorden förbättrades hela tiden. För detta tackar han de lärare som orkade uppmuntra honom att fortsätta. Naser anser att det krävdes aktivitet, studieframgång och initiativförmåga för att klara sig.

I studierna för dubbelexamen fick jag ibland en inblick i arbetslivet. Det gav omväxling. Studierna under det första gymnasieåret gick helt över huvudet på mig när jag inte kunde språket och hade valt för många kurser. Under det andra året fick jag fason på mina studier och började göra framsteg i min examen.

Även om studierna tagit mycket tid för Naser har han ändå hunnit delta i många projekt med anknytning till unga invandrare. Han uppmuntrar såväl invandrarungdomar som alla andra unga att ta vara på möjligheterna och även ta risker.
– Att förverkliga sina drömmar kräver en 100 procentig insats, konstaterar Naser.

Bekanta dig med den relevanta examen!