Automationsmontören Samu fick inspiration till ingenjörsstudierna

Samu Lahti fortsatte sina studier vid TAMK genom att avlägga ingenjörsstudier inom branscher. Inspiration till de fortsatta studierna fick han av att vinna silver vid yrkes-FM Mästare. Senare deltog han även vid yrkes-EM EuroSkills och yrkes-VM WorldSkills. Vid EuroSkills vann Samu brons i automationsmontör-grenen.

Se på videon för att höra vad Samu har att berätta om sin karriärstig.

Video: Skills Finlaland

Bekanta dig med den relevanta examen!