Datanätsinstallatören känner till informationsteknikens möjligheter

Enligt Valtteri är det bästa med studierna i informations- och kommunikationsteknik att man får göra saker man genuint är intresserad av. Han är också tacksam över läroanstaltens goda studiemiljö.

Se på videon för att höra vad som hör till en datanätsinstallatörs och elektronikmontörs arbete.

Video: Gradia
Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!