Det är trevligt att jobba med trä

Hemma hos 18-åriga Iiro Hiltula har det alltid doftat trä. Pappan och bröderna är i skogsbranschen och systern arbetar som snickare. Därför ledde även Iiros väg efter grundskolan till studier inom träbranschen vid Mellersta Österbottens yrkesinstitut.

– Jag har alltid gillat att jobba med trä. När jag var yngre byggde jag fågelholkar och allt annat som jag kunde behöva. Trä är trevligt att bearbeta eftersom det är så bekant och lätt att skapa något av, konstaterar Iiro.

I den gemensamma ansökan beslöt Iiro att söka till träbranschen och studerade under det första året i läroanstaltens lokaler tillsammans med den övriga gruppen. Den första våren hade Iiro en period av inlärning i arbetet vid Koralli-Tuote i Karleby, och därefter ledde perioden av inlärning i arbetet till ett sommararbete och redan efter sommaren ingicks ett läroavtal. Nu studerar Iiro på läroavtal och får samtidigt lön för sitt arbete.

Produktionschef Henri Pihlajakangas sköter Iiros ärenden i rollen som arbetsplatshandledare. Han berättar att Iiros utbildning sköts av yrkessnickare som alltid håller ett öga på Iiro i arbetsuppgifterna enligt studieplanen.

Även om många tror att en snickare har bandsågar, mejslar och svarvar till sitt förfogande, är verkligheten i dag något helt annat. Koralli-Tuotes produktionslokaler, som huvudsakligen tillverkar sjukhusprodukter, tyder på att många arbetsskeden har automatiserats och att det finns robotik bakom varje hörn.

– Nutidens snickeriindustri är i verkligheten ganska annorlunda än många tror. Dagens apparater är ganska automatiserade och arbetet utförs med dator och cnc-maskiner, berättar Pihlajakangas.

Förutom att branschens apparatbas utvecklas sker det också mycket inom materialområdet. Det är inte bara trä som en snickare jobbar med.

– Åt kunderna gör vi många produkter av Corian-kompositmaterial som gör det möjligt att tillverka hygieniska och sömlösa produkter, berättar Pihlajakangas.

Som produktionschef vid Koralli-Tuote som för närvarande sysselsätter 24 personer bedömer Pihlajakangas att det även i fortsättningen finns ett behov av nya arbetstagare. – Trenden har varit sådan att alla bra och kunniga personer har fått jobb. Alltid har vi dörren på glänt, konstaterar han.

Text och bild: Kpedu

Bekanta dig med den relevanta examen!