Det bästa med att vara landbygdsföretagare är friheten

I framtiden är jordbruken allt större och det finns allt färre av dem. Produktionsnivån hålls dock på samma nivå. Man utnyttjar allt mer högteknologi och nya innovationer inom branschen. Landsbygdsföretagare Tatu Tolppanen berättar att hans arbetsuppgifter varierar kraftigt mellan årstiderna. Under somrarna jobbar han på åkern medan vintern går åt till skogs- och snöarbeten.

Se på videon för att lära dig mera om hur det är att vara landsbygdsföretagare.

Video: Skills Finland

Bekanta dig med den relevanta examen!