Det lönar sig att ha ett öppet sinne till studierna

Hur valde du din bransch?

Pappa sa en dag att hur skulle det vara att sikta på metallbranschen, där kan man tjäna ganska bra. Det var så branschen började intressera mig. Jag bodde tidigare i Kanada och studerade fyra år på High School, där jag svetsade mycket under det sista året. Jag vann till och med en liten svetsningstävling. Jag tänkte att svetsningen går så bra att jag kanske borde ha det som yrke.

Hur har studierna varit?

Eftersom jag redan hade studerat mycket om svetsning i Kanada var många saker jag lärt mig vid yrkesinstitutet bekanta från förut. Genom exempel lärde jag mig dock hur viktigt till exempel matematik är vid svetsning. När man arbetar måste man förstå vad som händer om man svetsar i en viss vinkel. Allt var sen ändå inte så lätt som jag trodde.

Hur ser en typisk studiedag ut?

Mina studiearrangemang har varit lite speciella eftersom jag redan efter två månader började studera på läroavtal. Nu har jag ett utbildningsavtal med Andritz Savonlinna Works. Vid yrkesinstitutet studerar jag teoretiska ämnen och på arbetsplatsen yrkeskompetens.

Vad tycker du särskilt om med studierna?

Jag har tyckt mest om självständiga projekt där jag har fått fundera på hur jag ska lösa ett visst problem. Jag har lärt mig mycket mer om maskinbearbetning. Det lönar sig att ha ett öppet sinne till studierna. Ofta har jag först i det praktiska arbetet insett varför vi lärt oss en viss sak i skolan. Att växla mellan skolan och arbetslivet har gett ett bra perspektiv. Arbetet som plåtslagare-svetsare passar mig, det kräver tålamod och noggrannhet.

Du har också studerat på läroavtal, vad var det bästa med det?

Jag arbetade redan under det första året vid Norelco Oy på läroavtal. Det var spännande att självständigt få utföra riktiga arbetsuppgifter. Jag fick en mycket bra bild av hur det är att arbeta i branschen.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag ska bli färdig med studierna och arbeta ett par år. Jag hoppas få fast tjänst vid Andritz. Sen skulle jag kunna fundera på fortsatta studier. Jag har intervjuat gamla rävar och frågat vad det lönar sig att studera. Vi får se vad framtiden för med sig.

Text: Pirkko Soininen
Bild: Dylan Luukko

Bekanta dig med den relevanta examen!