Djurskötaren är med i överlevnadshistorierna

Vilken examen har ni avlagt?

Elina och Laura: Vi har båda utexaminerats som djurskötare med en grundexamen inom lantbruksbranschen. Därefter avlade vi yrkesexamen i djurskötsel och blev djurskötare på klinik. Vi studerade vid Kajanalands yrkesinstitut.

Hur var studierna inom dessa branscher?

Elina och Laura: Studierna för grundexamen var praktiska. Vi fick arbeta mycket med hundar, hästar och kor. Vid sidan av studierna arbetade vi i ett stall, en ladugård och på ett hundcentrum. Vi blev också bekanta med arbetsmaskinerna då vi flyttade höbalar med traktor och städade lösdriftsladugården. När vi studerade till djursskötare på klinik fick vi under perioden på undervisningssjukhus på djursjukhuset Eläinsairaala Countrypolis se vad arbetet i praktiken innebär. Vi var med vid alla åtgärder. Vi övade till exempel på kanylering, blodprovstagning, intubering, operationsförberedelser och borttagning av tandsten. Kundservice var en del av studierna.

Var har ni arbetat?

Elina: Efter grundexamen arbetade jag vid Musti ja Mirri i ungefär 1,5 år. Då jag studerade till djursskötare på klinik började jag arbeta på djursjukhuset Eläinsairaala Countrypolis, där jag var i fem år. Nu jobbar jag vid Amyvet.

Laura: Jag började också arbeta på djursjukhuset Eläinsairaala Countrypolis under studietiden och fortsatte där även efter att jag utexaminerats. Nu jobbar jag vid Amyvet.

Hurdana färdigheter behövs i branschen?

Laura och Elina: Inom detta område behövs förmåga att läsa djur, det vill säga förmåga att tolka djurets beteende och väsen. Sociala färdigheter behövs eftersom man måste arbeta med olika slags människor och med kundservice. Man behöver fysisk styrka för att orka lyfta djuren. Initiativförmåga, raskhet och långsiktigt tänkande är också goda egenskaper.

Vad är det bästa med ert arbete?

Laura och Elina: Det bästa är att få arbeta med djur. Vi har fått vara med i djurpatienters överlevnadshistorier. Vi har också ett bra arbetsteam. Alla dagar är olika och man vet aldrig vad som kommer att hända.

Vilka framtidsplaner har ni?

Laura och Elina: Nu jobbar vi. Det finns ingen egentlig fortsatt utbildning, men det är möjligt att söka till branschrelaterad utbildning, till exempel om utfodring, laboratorie-, röntgen- och tandarbete.

Text: Johanna Pelto-Timperi

Bekanta dig med den relevanta examen!