Djurskötaren gjorde ett yrke av sin hobby

Heino Kakko ville göra ett yrke av lantbruk, och inledde efter det studierna för en grundexamen inom lantbruksbranschen. En djurskötares arbete är mångsidigt och byggs upp av flera olika arbetsuppgifter från matning till transport av djurfoder.

Se på videon hur det är att arbeta vid ett jordbruk och vilken nytta Heino haft av studierna.

Video: Riveria

Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!