Mohammed Alkhalel med irakisk bakgrund utexaminerades för knappt ett år sedan från Sataedus som lokalvårdare från yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Nu planerar Mohammed att grunda ett eget företag i Björneborg. Mohammed belönades i november med ett stipendium för invandrarstuderande från Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande AMKE rf.

Mohammed berättar att han fått mycket positiv respons om stipendiet och även uppmuntran till företagande och fortsatta studier.
– Mina föräldrar och släktingar är mycket stolta över mig, berättar Mohammed.
Mohammed påbörjade studierna med att studera finska, och språkkunskaperna ökade snabbt. På så sätt kunde han börja studera för sin yrkesexamen redan efter ett halvt år.

Han beslöt sig för rengörings- och fastighetsbranschen eftersom han visste att det fanns arbete i den branschen.
– Jag ville snabbt in i arbetslivet och jag visste att branschen sysselsätter mycket bra. Redan under studietiden gjorde jag olika arbetsskift inom branschen. För skiften på kvällar och veckoslut fick man mera betalt, vilket var en bra sak. Jag tycker att en lokalvårdares lön är bra.

Mohammed konstaterar att studierna på Sataedus gick smidigt och även snabbt.
– Jag fick genast i början av studierna inlärning i arbetet vid Kessotes hälsovårdscentraler i Harjavalta och Kumo. Snart gjorde jag även korta vikariat där och i slutskedet var jag till exempel vikarie för någon som vara mammaledig. Jag gillade att studera på arbetsplatsen eftersom jag fick lära mig genom att göra. Det var också trevligt att arbetskamraterna pratade finska med mig. Arbetsgemenskapen på Sataedu och Kessote inkluderade mig i allt, berättar Mohammed.

Även om Mohammed trivs bra i sitt nuvarande arbete som våningsskötare på hotell har han vid sidan av arbetet grundat en frisersalong som heter For Bros som ska öppnas i februari 2023. Han började fundera på att grunda ett eget företag genast när han flyttade till Finland. Vid sidan av andra arbeten har Mohammed också varit barberare på deltid.
– Jag har många företagsidéer i tankarna och en av dem är inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. När jag studerade finska fick jag bekanta mig med yrkesexamen inom affärsverksamhet och tog kurser i kundservice och försäljningsarbete. Sedan jag tog min examen har jag fått hjälp med att starta mitt företag av studiehandledaren vid Sataedu och av SataUraa-projektets personal. Dessutom har jag fått hjälp av Prizztech Oy:s företagsutvecklare.

Mohammed har aktivt tagit tag i studier i finska, yrkesstudier och nu företagsamhet. Han har även varit en inspiration för andra invandrare att studera. Mohammed planerar att fortsätta studera inom rengörings- och fastighetsservicebranschen och tänker avlägga examen för fastighetsskötare i framtiden.

Bekanta dig med den relevanta examen!