En artesan måste ha ett konstnärligt öga och kontroll över tekniken

Hur valde du ditt yrke?

Jag är van att göra saker med mina händer ända sedan jag var liten. Det var viktigt för mig att hitta en bransch där jag får agera fritt och verkställa mina egna idéer.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det mest fascinerade mångsidigheten. En artesan måste vara kreativ och långsiktig samt klara av att gestalta saker visuellt. Man måste kunna hantera olika material enligt både traditionella och moderna tekniker samt användning av olika maskiner och apparater.

Hurudana kunskaper krävs i yrket?

Yrket kräver god finmotorik, uppfinningsrikhet, en visuell läggning samt långsiktighet.

Vad har varit det bästa i studierna?

Studierna har erbjudit mig fina möjligheter att verkställa mina egna idéer. Material inom hantverksbranschen är trä, sten och metall. Under det första studieåret blir man bekant med materialens grundegenskaper. Efter det kan man inrikta sig efter eget intresse.

Bekanta dig med den relevanta examen!