En charkuterist är proffs i hygien

Charkuterister lär sig jhur man skär kött, hur man tillverkar köttprodukter samt livsmedelsförpackning. Dessutom bekantar de sig med tillverkning av fullköttsprodukter, affärsfärdiga köttprodukter och specialprodukter.

Se på videon för att höra vad de studerande har att berätta om charkuteriststudierna och om livsmedelstillverkarstudierna.

Video: Kpedu

Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!