En laborant måste vara noggrann

Jag är Miko Naukkarinen, 23 år, från Alavieska och bor numera i Kuopio. Jag utexaminerades som laborant våren 2021 från Brahestads yrkesinstitut.

Varför valde du laboratoriebranschen?

Laboratoriebranschen intresserade mig redan på högstadiet, men då hade jag ännu inte modet att börja studera till laborant, eftersom jag trodde att jag inte kunde klara av yrket på grund av min dåliga skolframgång.

Inom laboratoriebranschen motsvarade många saker mina intressen och karaktärsdrag. Jag är renlig och noggrann och gillar att ”pyssla” med olika apparater.

Vad var det bästa med studierna?

Det bästa med studierna var synteserna när man fick göra till exempel aspirin och undersöka produktens renhet med IR-spektrometer.

Var har du arbetat efter examen?

Jag inledde en arbetspraktik på FinVector i Kuopio i februari 2021 och fick direkt jobb här efter examen. FinVector tillverkar genterapiläkemedel mot cancer i urinblåsan.

FinVector sökte nya laboranter till produktionen så jag beslöt att skicka in en ansökan som innehöll CV och en fritt formulerad ansökningstext där jag berättade om min dröm att arbeta med ”ordentlig skyddsutrustning i ett viruslabb”.

Hurdana yrkesfärdigheter krävs i ditt arbete?

I mitt arbete som laborant krävs noggrannhet i uppföljningen av arbetsinstruktioner och produktionssätt samt renlighet. Kunskaper i engelska är också till stor nytta.

Vad är det bästa med ditt arbete?

I mitt arbete njuter jag av att få använda många slags apparater i renrum och tillverka en produkt som är till nytta för människor. Det är trevligt att arbeta med kunniga människor från hela världen.

Varför lönar det sig att söka till laboratoriebranschen?

Det lönar sig att söka till laboratoriebranschen på grund av dess mycket varierande arbetsplatsmöjligheter. Sådana är till exempel kvalitetskontroller, läkemedelstillverkning, gruvlaboratorier, miljöanalyser och pappersindustrin.

Bilder: Miko Naukkarinen