En maskinmontör hanterar även större maskiner

Joni, som studerar för att bli maskinmontör, tycker att det bästa med studierna varit att upptäcka hur den egna handaskickligheten utvecklats märkbart. Dessutom har han särskilt tyckt om de olika arbetspraktikperioderna, eftersom man genom dem får göra mångsidiga arbetsuppgifter i olika verksamhetsmiljöer.

Se på videon för att höra vad annat Joni har att berätta maskinmontörstudierna.

Video: Novida

Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!