Fastighetsskötaren kan hantera olika slags maskiner

Till fastighetsskötarens arbete kan även höra att underhålla stora maskiner, som körbara gräsklippare. Enligt Topi som studerar rengörings- och fastighetsskötselbranschen är det bästa med jobbat när man får hantera och reparera olika sorters maskiner.

Se på videon för att höra vad Topi har att berätta om jobbet som fastighetsskötare.

Video: Omnia

Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!