Fiskaren gjorde hobbyn till ett yrke

Hur blev du intresserad av att studera fiskeri och hur har studierna varit?

Jag har varit mycket till havs och hållit på med fiske ända sedan jag var liten. När jag hörde att man kunde studera till fiskare vid Livia, bestämde jag mig för att se om studierna skulle ge mig nya utmaningar i livet och en chans att jobba ute i naturen.

Studierna har motsvarat mina förväntningar och jag har är nöjd med mitt val. Examens mångsidighet har varit en positiv överraskning. Det bästa har varit att vara i naturen och att lära sig genom konkreta övningar.

Vi har ingen typisk skoldag, eftersom varje dag är olik de tidigare. Ibland studerar vi teori i klassrummet och ibland gör vi konkreta övningar till havs. Ibland övar vi fiskeodlingsrutiner.

Jag har också lärt mig sådant som inte direkt har med mitt yrke att göra. Vi har bekantat oss med truckar och traktorers motorer, svetsning, VVS-grunder samt hur automatiseringen vid en fiskodling fungerar.

Vid vilken sorts arbetsplatser har du genomfört dina perioder av inlärning i arbetet?

Under sommaren fick jag vara med i ett av Naturresursinstitutets projekt som hade att göra med överlevnad av laxar som friats från en pontonryssja. Under hösten får jag jobba med förvaltningsfiske vid Tusby träsk samt hjälpa en yrkesfiskare i Åbo. På grund av Coronaviruset är praktikperioder utomlands inte aktuella just nu.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Mina framtidsplaner är fortfarande öppna, men hag har många goda alternativ. Jag har även funderat på fortsatta studier.

Bilder: Johan Niskanen

Bekanta dig med den relevanta examen!