Hur är det att studera i din bransch?

Jag gick gymnasiet samtidigt som jag studerade till närvårdare. Att kombinera yrkesskolan och gymnasiet betydde att dagarna ibland var väldigt långa. I gymnasiet gjorde jag alla läseämnen, så jag studerade endast yrkesämnen vid yrkesskolan. En vanlig skoldag bestod av yrkesstudier under dagen och sedan gymnasiestudier under kvällen. Det var ganska mycket teoriundervisning, men som tur var fick vi även prova teorin i praktiken.

Vilken sorts praktikperioder har du genomfört?

Min första praktikperiod genomförde jag vid Otsonkallio förskola och gick ut på pedagogisk verksamhet. Min andra praktikperiod gick ut på sjukvård och omsog och jag genomförde den vid Karhula sjukhus, avdelning 4, där vi skötte patienter med cerebrovaskulära problem. Min praktikperiod i rehabilitering genomförde jag vid enheten för serviceboende vid Kotka-Koti.

Jag specialiserade mig i sjukvård och omsorg under mitt sista studieår och gjorde min praktik vid avdelningarna 2 och 3 vid Karhula sjukhus. Vid avdelning 2 skötte vi flera olika sorters patienter, från kirurgiska patienter till infektionspatienter. Avdelning 3 har profilerat sig som en avdelning för skötsel av cancerpatienter. Min sista valfria praktikperiod genomförde jag vid Karhula hemsjukvård.

Vad studerar du nuförtiden och hur blev du intresserad av det?

Jag studerar för tillfället till sjukvårdare vid Metropolia. I min släkt finns det redan flera som jobbar inom hälsovårdsbranschen, så via det har jag förstått vikten och mångsidigheten av branschen. Redan under högstadietiden visste jag att jag ville jobba inom hälsovårdsbranschen där jag kan utnyttja mina styrkor.

Vad är det bästa med dina nuvarande studier?

Det bästa är när man stärker sitt kunnande och lär sig nya saker. Det är en magnifik känsla när man lyckas med en ny sak för första gången, exempelvis med en kanyl. Dessutom har jag fått se flera intressanta platser via praktikperioder, som jag möjligtvis kunde jobba vid. Man lär sig bäst genom att göra, och därför tycker jag att praktikperioderna är det bästa och det mest lärorika i en sjukvårdares utbildning.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Efter att jag blivit klar sjukvårdare tänker jag arbeta ett par år, och efter det söka för att avlägga en högre yrkeshögskoleexamen. Jag kan inte ännu säga vid vilken avdelning jag kommer att jobba som sjukvårdare, men jag är säker att det klarnar under studiernas gång.

Jag gillar min nuvarande arbetsplats, men man vet aldrig om framtiden. Jag skulle eventuellt även vilja vara med och utveckla vårdarbetet samt undervisa nya när- och sjukvårdare.

Bekanta dig med den relevanta examen!