Från servitör till målare

Hur bestämde du dig för att studera inom ytbehandlingsbranschen?

Redan på högstadiet ville jag börja någonstans inom byggbranschen, men jag började studera inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen och blev servitör. Efter det ville jag fortfarande till byggnadsbranschen och hittade målarutbildningen vid Turun Ammattiopistosäätiö. Min dåvarande arbetskamrat hade också studerat där och hade arbetat inom branschen. Min kamrat lovordade det så mycket att jag också ville börja studera till målare.

Studierna har motsvarat mina förväntningar och under studierna har jag blivit förvånad över hur mycket man kan lära sig inom detta område. Jag har alltså varit mer än nöjd med mitt val.

Vad har varit det bästa med studierna?

Kanske Mästare-tävlingarna, eftersom jag redan under mitt första studieår kom till finalen i tävlingen, som ordnas i maj 2021. Dessutom har det varit fantastiskt att bli bekant med nya människor.

Hur ser en typisk studiedag ut?

Vanligtvis gör jag egna sysslor och hjälper klasskamrater om de behöver hjälp med någon uppgift. Under studierna har jag lärt mig mycket mer om gruppanda.

På vilka arbetsplatser har du deltagit i inlärning i arbetet?

Som målare har jag ännu inte deltagit i inlärning i arbetet, men när jag studerade till servitör deltog jag i inlärning i arbetet på några restauranger i Åboregionen. Dessutom avlade jag en sex veckor lång utbildningsavtalsperiod i en restaurang i Fuengirola.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag drömmer om att någon gång kunna studera till målarmästare, men innan dess tror jag att jag åtminstone under en tid är ute i arbetslivet.

Bekanta dig med den relevanta examen!