Jag blev intresserad av informationsteknik på en kurs i ämnet i högstadiet. Först tänkte jag bara gå gymnasiet, men sedan hittade jag information om yrkesinstitutet Axxells datanomstudier. Jag blev intresserad av yrkesstudierna och bestämde mig för att avlägga två examina samtidigt: studentexamen och en yrkesinriktad grundexamen.

Det var väldigt intressant att studera för två examina. Det gick bra att studera båda, även om tidtabellerna ibland måste pusslas ihop. Jag njöt av att yrkesstudierna var praktiska. Skolan var mycket flexibel när det gällde utmaningarna med läsordningarna. Jag tyckte mest om programmeringskurserna och möjligheten att delta i Mästare, FM i yrkesskicklighet. Yrkesstudierna gav en bra praktisk grund. De lärde mig att lösa olika praktiska problem, vilket är viktigt inom IT-branschen. En del av studierna var strukturerade som verkliga ”arbetsprojekt”, där vi kunde simulera till exempel kundmöten. De förberedde en väl inför arbetslivet.

Som en del av mina yrkesstudier genomförde jag en period av inlärning i arbetet på JCO Digital. Det var verkligen tur att jag sedan fick jobb på samma företag direkt när jag blev klar. Jag arbetar fortfarande där vid sidan av mina nuvarande studier.

Under mina yrkesstudier fick jag tips av lärare och studiehandledare om möjligheterna till fortsatta studier och till exempel om Åbo Akademis kurser som man kunde delta i via öppna universitetet. Jag gick fyra kurser på Åbo Akademi och fick en försmak av universitetsstudier. På kurserna blev jag allt mer intresserad av fortsatta studier vid högskolan och jag tror att de var till stor hjälp när jag efter grundexamen sökte in på Åbo Akademi.

Nu är jag andraårsstuderande i datavetenskap vid Åbo Akademi. Nästa år blir jag kandidat och börjar fundera på magisterstudier. Yrkesstudierna har gett en bra grund för alla praktiska övningar och kurser som universitetet har haft. Även gymnasiestudierna har varit till nytta i universitetets teoretiska studier.

Jag har ännu inga säkra framtidsplaner, men jag funderar på att starta ett eget företag. Å andra sidan finns det ett stort antal IT-företag i Åbo som gärna anställer IT-experter. Efter studierna kanske jag fortsätter att jobba på JCO Digital.

Om du ens är lite intresserad av programmering eller informationsteknik lönar det sig absolut att studera informations- och kommunikationsteknik eller avlägga någon annan yrkesinriktad grundexamen.

Bekanta dig med den relevanta examen!