Grundexamen ledde till fortsatta studier

Emmi Hautaviita uppmuntrar till att ta tag i studierna och att utmana sig själv. Hon avlade först grundexamen i företagsekonomi (numera grundexamen i affärsverksamhet) vid yrkesinstitutet WinNova i Björneborg (Länsirannikon Koulutus AB WinNova) och bestämde sig för att fortsätta sina studier.

– I nian var det svårt att komma på vad jag skulle studera. Jag är social, människonära och öppen, så kundservicebranschen intresserade mig mest. I grundexamen i företagsekonomi fick jag utveckla mina kundservicefärdigheter på ett bra sätt. Jag studerade till merkonom på yrkesinstitutet och på platser för inlärning i arbetet.

Emmi har arbetat inom många branscher och har till exempel även varit personlig assistent efter sin grundexamen i företagsekonomi. Det här gav henne motivation att börja med fortsatta studier för en yrkesexamen i rengörings- och fastighetsservicebranschen vid WinNova och få behörighet som personlig assistent. Emmi avlade snabbt sin yrkesexamen genom läroavtal och som webbstudier.

– Jag planerade och gjorde upp en läsordning för yrkesstudierna själv, men läraren var hela tiden med. Jag är mycket nöjd med den handledning och det stöd jag fått i studierna. Vid motgångar lyssnade läraren på mig och motiverade mig till att fortsätta. Läraren var verkligen närvarande och alltid tillgänglig, vilket skapade en trygg miljö att studera i.

Emmi ansåg också att undervisningsmaterialet var tydligt och att det gav heltäckande informa-tion om branschens verksamhetssätt och arbets-metoder.

Bekanta dig med den relevanta examen!