Hemvårdare har mångsidiga arbetsmöjligheter

Studerandena från Keuda som blivit klara hemvårdare har vid sidan om studierna arbetat bland annat i skolor, äldreboende och hemservicebolag. Arbetet har varit mångsidigt och det har även hört skötsel av smådjur, vilket kan vara en del av en hemvårdares arbete exempelvis vid vårdhem.

Se på videon för att höra vad annat de har att berätta om sina studier.

Video: Keuda
Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!