I hemvårdaryrket betonas viljan att hjälpa andra

Hur valde du din bransch och hur har studierna varit?

Jag gillar överlag om att ha det rent och om att hjälpa andra. När jag sökte en studieplats, jämförde jag olika examina samt deras innehåll, och märkte att just den här branschen verkade bra.

Jag har lärt mig massor med nyttiga saker och studierna har motsvarat mina förväntningar, så jag är väldigt nöjd med mitt val. Jag upplever, att jag annars också fått bra råd för livet från skolan. Det bästa med de olika studiehelheterna och det som ligger närmast mitt hjärta, är att hjälpa kunderna och att arbeta i äldreboende.

Hur ser en typisk studiedag ut för dig?

Mina studiedagar variera beroende på om jag är i skolan eller om jag har en arbetslivsperiod. Det har varit en bra balans mellan praktik och teori under hela studiernas gång. Arbetslivsperioderna har jag gjort vid ett daghem, ett kafé, en personalrestaurang samt ett par äldreboende.

Jag har även jobbat vid sidan om studierna vid en av S-gruppens närbutiker. Där har jag fått jobba mångsidigt med olika arbetsuppgifter och även fått ta ansvar.

Har du gjort någon utomlandsperiod?

Jo det har jag. Våren 2019 var jag i Tjeckien i två veckor för en studieutbytesresa och det var alldeles fantastiskt. Vi deltog i de lokala studerandes arbetslivsperioder i ett serviceboende för personer med utvecklingshinder samt äldreboenden.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag vill arbeta inom branschen och jag har planerat att avlägga fortsatta studier så att jag i framtiden kan jobba som vårdassistent.

Bilder: Ammattiopisto Live

Bekanta dig med den relevanta examen!