Instrumentvårdarens arbete kräver noggrannhet

Hur valde du din bransch?

Jag blev intresserad av instrumentvårdsbranschen under min civiltjänstgöring då jag utförde arbetstjänst vid instrumentvårdscentralen vid Uleåborgs universitetssjukhus. Positiva erfarenheter och goda sysselsättningsmöjligheter fick mig att söka till branschen.

Har studierna motsvarat dina förväntningar?

Det bästa med studierna i instrumentvård har varit att fokus ligger på inlärning på arbetsplatsen. Under studierna har vi flera perioder av inlärning i arbetet som ordnas på en arbetsplats. Jag har avlagt en del av studierna genom ett utbildningsavtal.

Hur ser en typisk studiedag ut?

Studiedagarna är mycket varierande. Utöver studierna på arbetsplatsen kan dagarna vara mycket teoribetonade eller bestå av till exempel praktiskt arbete i grupper i skolans instrumentvårdslokaler.

Vad har du lärt dig annat än färdigheter i det egna yrket?

Jag vill öka medvetenheten om instrumentvårdarens arbete och därmed också uppskattningen för branschen. Instrumentvårdarens arbete är mångsidigt och kräver noggrannhet. Instrumentvård är också nödvändigt för sjukhusets verksamhet. Även om instrumentvården är mycket osynlig utanför sjukhuset är arbetet mycket viktigt för att förebygga infektioner och för patientsäkerheten.

På vilka arbetsplatser har du genomfört inlärning i arbetet?

Jag har genomfört största delen av mina perioder av inlärning i arbetet vid olika verksamhetsställen inom instrumentvården vid Uleåborgs universitetssjukhus, eftersom det var en bekant plats för mig. Jag genomförde också en period vid det nya centralsjukhuset i Kajanaland för att lära mig se på verksamheten i en bekant miljö ur ett nytt perspektiv.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag har redan ett jobb. Jag drömmer också om att fortsätta utbilda mig på högre nivå. En utbildning inom instrumentvårdsbranschen ger en bra grund för vidareutbildning inom till exempel social- och hälsovårdsbranschen.

Text: Päivi Savolainen

Bekanta dig med den relevanta examen!