Enligt Santeri är det bästa med studierna i informations- och kommunikationsteknik när han börjat förstå programmen han använder bättre och även kunnat utveckla dem.

Se på videon för att håra vad som hör till en programutvecklares och IT-stödpersons arbete.

Video: Gradia

Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!