Jag blev intresserad av elbranschen i högstadiet

Hur valde du din bransch?

I högstadiet gjorde vi små elgrejer på fysiklektionerna och det verkade intressant.

Hur har studierna varit?

Studierna är mycket praktiska i synnerhet nu under det andra studieåret, då ett par timmar per dag består av teoretiska ämnen och resten av tiden övar vi göra installationer. Perioderna av inlärning i arbetet har varit de bästa.

Vad har du lärt dig annat än färdigheter i det egna yrket?

Nuförtiden är jag mycket mer självständig än tidigare. Jag har också lärt mig att arbeta i team. Arbetet kräver tålamod. Ibland uppstår situationer där man lätt kan tappa nerverna, men det får inte hända. Även fingerfärdighet är till nytta.

Vad har varit överraskande med studierna?

Jag valdes till Zonta-flicka* i Lieksa med motiveringen att jag hade valt ett för flickor atypiskt utbildningsområde, det vill säga teknologi. Jag har också utsetts till MyTech-ambassadör av Teknologiindustrin rf. Jag besöker högstadieskolor för att berätta om elbranschen, hur studierna är och vilka framtida möjligheter studierna öppnar.

*) Zonta International är en global serviceorganisation som främjar jämställdhet mellan könen och förebygger våld mot kvinnor och flickor.

På vilka arbetsplatser har du genomfört inlärning i arbetet?

Under det första året kunde jag inte genomföra inlärning i arbetet på grund av coronaepidemin, men nu är jag sju veckor på Lieksan Sähkö. Jag gör reparationsinstallationer i de äldsta byggnaderna i turistattraktionen Bomba i Nurmes. Först var jag tvungen att riva mycket, men nu har jag också fått göra nya elinstallationer. Man lär sig mycket också av rivningsarbete och det är en del av det här arbetet. Jag har lärt mig läsa installationsritningar.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag tänkte först jobba några år och sedan fundera på hur det känns. Jag skulle eventuellt kunna fortsätta studera vid en yrkeshögskola. Här i Norra Karelen finns det gott om arbete inom vår bransch. Jag skulle säkert trivas allra bäst med att arbeta med kortare projekt, där uppgifterna skulle växla dagligen. Jag skulle gärna installera till exempel hushållsmaskiner i människors hem.

Text: Pirkko Soininen
Bild: Siiri Martikainen

Bekanta dig med den relevanta examen!