– Då jag gick i nian och vi under Gradias öppna dörrars dag bekantade oss med studier inom tryckeribranschen visste jag att det här vill jag arbeta med, berättar Henriikka.

– Det bästa med det här arbetet är kreativiteten och friheten att få förverkliga sig själv. Det finns många olika slags arbeten inom mediebranschen, allt från planering av tryckalster till videoinspelning. Det är fint att man i studierna kan specialisera sig på det område man är intresserad av.

Henriikka utförde inom ramen för sina grundexamensstudier en period av internationellt utbyte och studerade då sex veckor vid ett yrkesinstitut inom den grafiska branschen i Barcelona i Spanien tillsammans med en studiekamrat. Enligt Henriikka var det en mycket bra erfarenhet såväl med tanke på studierna som i övrigt.

– Vi studerade ganska självständigt, men var med till exempel på de gemensamma lektionerna i engelska. Vi lärde känna de lokala studerandena och umgicks till exempel på stan. Det var en mycket fin upplevelse.

Läraren vid Gradia var hela tiden med i genomförandet av perioden och gav sitt stöd från Jyväskylä också då vi var i Spanien.

Henriikka beslutade att efter grundexamen fortsätta sina studier inom den grafiska branschen vid yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. På grund av coronaepidemin har hon inte kunnat åka på utbyte inom ramen för yrkeshögskolestudierna, trots att hon planerat det. Hon hoppas dock få internationell erfarenhet via tävlingar i yrkesskicklighet. Henriikka tänker delta i uttagningen där man väljer Finlands landslag i WorldSkills Shanghai 2022.

Text: Johanna Pelto-Timperi
Bild: Henriikka Silvennoinen

Bekanta dig med den relevanta examen!