För Mariane Magne, född i Kamerun, har sjukskötaryrket varit ett drömyrke ända sedan hon var barn. Hon har utbildat sig till sjukskötare i sitt hemland, men hennes examen var inte behörig i Finland. Mariane har dock skaffat sig mångsidig kompetens inom omsorgsbranschen under sin den tid hon bott i Finland och började på hösten studera till närvårdare vid Esboregionens utbildningssamkommun Omnia.

I november belönade föreningen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Mariane med ett stipendium för studerande invandrare.
– Jag är mycket tacksam över stipendiet. Det var en fin sak för mig och min familj, berättar Mariane.

Mariane började sin studieväg vid Omnias kompetenscentrum OSKE, där hon inriktade sig på studier inom omsorgs- och fostringsbranschen, som också omfattade branschspecifika studier i yrkesterminologin. Tillräckliga kunskaper i finska är en förutsättning för att lyckas med närvårdarstudierna och även med arbetspraktiken. Mariane har gått mycket framåt i sina språkstudier. Hon har aktivt övat finska även på fritiden till exempel genom att delta i språkcaféverksamhet.

– Mitt mål är att utexamineras som närvårdare. Jag har alltid velat vårda sjuka och arbetade också som sjuksköterska i mitt hemland. Jag vill hjälpa människor som behöver hjälp. Finland har en bra sjukvård. Nu tar det mig två och ett halvt år att studera och sedan är jag förhoppningsvis närvårdare, berättar Mariane. Hon tror sig också ha lätt att få en sysselsättning eftersom det råder brist på vårdare.

Mariane anser att det lönar sig för invandrare att modigt börja studera inom den bransch de önskar. Det finns många möjligheter. Enligt henne lönar det sig särskilt att satsa på språkstudier och att aktivt använda språket.
– Man kan alltid fråga om man inte förstår och man får stöd av lärarna, säger hon.

Mariane har trivts under arbetspraktiken. Hon har deltagit i inlärning i arbetet till exempel på ett daghem och ett vårdhem för äldre. Mariane tycker om att arbeta med äldre och i arbetsgrupp. Mariane skulle ha fått en plats för läroavtalsutbildning som omsorgsassistent på vårdhemmet, men i detta skede kändes det bättre att studera till närvårdare. I januari är det igen dags för en arbetsperiod på vårdhemmet inom ramen för studierna.

Bekanta dig med den relevanta examen!