JAMI var en bra språngbräda för en ICT-expert

ICT-expert Ville Virtala från Alajärvi arbetar vid Järvinet Oy. Bolaget ansvarar för ICT- och ekonomiförvaltningstjänsterna i nio kommuner och fyra olika samkommuner. Ägarkundernas mångsidiga uppgifter och tjänster garanterar att arbetsfältet är omfattande och att alla arbetsdagar ser olika ut.  

– Datateknik finns med i nästan alla kommunanställdas arbete på ett eller annat sätt. Till det kommer ännu deras kunder och till exempel alla elever vid alla läroanstalter. Därför finns det många olika slags behov och lösningar, beskriver han. 

Totalt elva personer arbetar vid Järvinets ICT-enhet. Till Virtalas ansvarsområde hör bland annat upphandlingar och konkurrensutsättningar. Han är också vice chef för ICT-enheten.  

– I allmänhet kan vi fritt ordna arbetsuppgifterna och bygga upp arbetsdagen. Dagens arbetslista kan till exempel innehålla arbete med anknytning till konkurrensutsättning en stor upphandling eller till exempel ibruktagande av en ny informationstavla och fastställande av innehållet. 

Möjligheten till dubbelexamen ledde honom till JAMI  

Sedan barnsben har det varit klart för Virtala, som härstammar från Soini, att han vill arbeta med IT-teknik. Det var roligt att fördjupa sig i maskinernas värld genom att ta isär dem. Det här ledde snart honom till reparationssidan. Redan under studietiden drev han ett 4H-företag som reparerade trasiga apparater. 

Efter grundskolan sökte han till JAMI för att studera för grundexamen i informations- och kommunikationsteknik.  

– Valet av studieplats avgjordes av att JAMI erbjöd en möjlighet att avlägga dubbelexamen, det vill säga att avlägga även gymnasiestudier. Det var viktigt för mig. Jag vet inte ens hur långt jag skulle ha varit tvungen att ta mig om inte JAM hade erbjudit denna möjlighet. 

Det gick smidigt att ordna studierna mellan två skolor. Virtala blev färdig 2014.  

Den perfekta utbildningen för mig 

Virtala kände inte till Järvinet förrän han började studera och gjorde sin första arbetspraktik vid Järvinet. Efter det kom han tillbaka för följande praktikperioder och sommarjobb – och fick permanent jobb efter examen. 

– Och på den vägen är jag fortfarande. 

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik var enligt honom en bra språngbräda till arbetslivet. 

– Det var nog den perfekta utbildningen för mig. Examen gav mig precis det som behövs i branschen. Skolans utbud motsvarade arbetslivets behov. Samma saker var aktuella i skolan och i arbetslivet. Branschen kräver visserligen att man måste studera hela tiden. Branschen förändras så snabbt att de program som nu används inte ens existerade under min studietid. Det finns alltså en orsak till att folk i vår bransch kallas tankspridda. Det kommer så mycket information hela tiden, skrattar han. 

Med tanke på sitt nuvarande arbete anser han att det är bra att studierna också gav grundläggande kunskaper om upphandlingslagen och frågor som berör upphandlingar. 

Den offentliga sektorn erbjuder IT-proffs ett mångsidigt uppgiftsfält 

Alla som utexamineras känner inte nödvändigtvis till den offentliga sektorns sysselsättningsmöjligheter vid sidan av de privata företagen. Virtala anser att han i sitt arbete får har mångsidigare uppgifter än vad som vanligen är möjligt i företagsvärlden.  

– På den privata sidan fokuserar man vanligen på något delområde. 

Han ser sin egen arbetsplats som en omfattande utsiktsplats för att följa med branschens utveckling. Den lilla trevliga arbetsgemenskapen är ett stort plus.  

– Jag har kompisar som börjat arbeta vid företag med tusentals anställda. Det är en helt annan värld. 

JAMI stöder orten 

Många av Virtalas studiekamrater fortsatte sina studier, och examen är också en bra inkörsport för detta. Han övervägde också själv fortsatta studier, men en intressant arbetsplats lockade honom till arbetslivet och att stanna i hemknutarna. 

Virtala säger att han hittade precis rätt väg vid JAMI. Utifrån sina erfarenheter kan han absolut rekommendera JAMI:s grundexamen inom IT-branschen också för andra som är intresserade av branschen. Examen ger en bra grund. 

– Det är fantastiskt att det finns en sådan här skola. Det stöder orten, får ungdomar att stanna här. Jag vet inte var jag själv skulle ha hamnat om studierna hade fört mig någon annanstans. Men om jag hade åkt skulle jag knappast ha kommit tillbaka. 

Artikeln publicerades ursprungligen på webbplatsen för yrkesinstitutet Järviseudun ammatti-instituutti.

Bekanta dig med den relevanta examen!