Lagerförvaltarens arbetsdag börjar tidigt på morgonen

Hur hittade du till logistikbranschen?

Min studiehandledare föreslog att jag skulle bekanta mig med fastighetsbranschen. Jag bekantade med efter det med olika studieplatser inom den branschen, men kom fram till att det inte var min grej. Under ett av besöken berättades det om logistikbranschen, som undervisades vid samma läroanstalt. Efter introduktionen kändes en grundexamen i logistik som rätt val.

Hur ser en vanlig studiedag ut för dig?

Just nu genomför jag en inlärningsperiod i arbetslivet vid Seinäjoki centrallager och en typisk dag inleds klockan 7 på morgonen. Inom lagerbranschen är arbetsuppgifterna mångsidiga och omväxlande. De kan bestå av bland annat mottagning, insamling och sändning av varor, utnyttjande av lagrets datasystem, leverans, uppgifter inom affärsbranschen samt terminaltjänster.

Vad har varit det bästa med studierna?

Det bästa har varit att bekanta sig med arbetslivet och jag har varit positivt överraskad över mängden inlärningsperioder. Jag har genomfört inlärningsperioder, förutom vid Seinäjoki centrallager, vid lagren för Miniman och Biltema. Jag upplever att jag fått god personlig styrning vid studierna. På grund av det kan jag arbeta rätt så självständigt redan nu.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Mitt mål är att jobba så mycket som möjligt vid sidan om studierna och genom det få så mycket erfarenhet jag kan inför framtidens arbetsliv.

Bekanta dig med den relevanta examen!