Läroavtalet gav mig en arbetsplats

Siiri Mattila tog ett mellanår efter nian och funderade på vad hon ville få ut av sitt framtida yrke. Apoteksbranschen kändes intressant eftersom den ger möjlighet att främja kundernas välbefinnande och arbeta med kundservice. Att arbeta på ett apotek kändes som ett bättre alternativ än till exempel vårdarbete på ett sjukhus. Valet föll alltså på en grundexamen inom läkemedelsbranschen. Julen 2020 utexaminerades Siiri som läkemedelstekniker inom kompetensområdet för apoteksbranschen vid OSAO:s enhet i Uleåborg.

– Jag inledde mina studier vid yrkesinstitutet, men beslutade att övergå till läroavtal eftersom jag lär mig bättre genom att göra saker än genom att sitta i skolan. OSAO stödde mig i bytet. Efter att jag fått en studieplats vid apoteket Oulunsalon apteekki kom vi tillsammans med apotekaren överens om de praktiska arrangemangen. Läraren skötte pappersarbetet. Varje månad deltog jag också i undervisningen vid yrkesinstitutet. Jag blev färdig på två år, så jag utförde också många uppgifter på egen hand. Det gick enkelt att komma överens om en snabbare studietakt med läroanstalten, berättar Siiri.

Enligt Siiri har till exempel de studier i informationsteknik som ingick i examen varit till stor nytta i arbetet. Hon arbetar till exempel med visuella saker och ansvarar för marknadsföring och reklam samt medverkar i faktureringen. Siiri arbetar ibland också i kassan. Lagerhantering ingår också dagligen i arbetet.

– Studier via läroavtal var det bästa alternativet för mig. Efter att jag fått min examen fick jag fast anställning på min läroavtalsplats, säger Siiri glatt.

Text: Johanna Pelto-Timperi
Bild: Siiri Mattila

Bekanta dig med den relevanta examen!