Henna Otronen är företagare inom ytbehandlingsbranschen. Till arbete hör utöver målande och tapetsering bland annat montering av laminat och tegeltäckning.

Målarens jobb är ytterst mångsidigt. Se på videon för att lära vad allt som hör till jobbet.

Video: Skills Finland

Bekanta dig med den relevanta examen!