Ali Al-Hamzawi studerar första året till en grundexamen inom ytbehandlingsbranschen inom kompetensområdet för byggnadsmåleri vid TAO, Turun Ammattiopistosäätiö. Efter grundskolan studerade Ali först ett år för grundexamen inom byggbranschen inom kompetensområdet för husbyggare, men det kändes inte som rätt bransch för honom. Ali funderade över sin framtid under ett mellanår, och till slut fann han det utbildningsområde som han själv gillar utifrån en kompis rekommendation.

– En kompis fick mig med till målarstudierna. Jag var redan på väg att ansöka om att bli golvläggare, men min kompis fick mig övertalad att börja här i stället. Målarlinjen var absolut ett bättre val för mig.

Ali har trivts bra på TAO. I yrkesstudierna är han mest fascinerad av att arbeta med händerna och av att han kan se verkliga resultat av sitt arbete. Kompetensen byggs upp både på lektionerna och när man lär sig på arbetsplatsen.

Ali väntar med entusiasm på inlärningsperioderna på en arbetsplats under nästa läsår.

Ali berättar att det mest intressanta arbetsprojektet under det första studieåret var att måla golvet i lärarens arbetsrum. Arbetet utfördes med en särskild målningsteknik att stöppla, varefter golvet dekorerades med guldfärgade droppar.

Ali berättar att han har fått handledning och stöd av lärare vid TAO för att planera studierna och för att välja lämpliga inlärningssätt

– Min lärare är verkligen bland de bästa och jag är glad att jag är hans elev

Ali har ännu ingen arbetserfarenhet inom branschen till exempel via sommararbete. Han hoppas på sysselsättning inom målningsbranschen efter studierna. Han är mest intresserad av inomhusmålning.

Bekanta dig med den relevanta examen!