Man kan uppdatera sina kunskaper även som vuxen

Hur valde du din bransch?

Jag tycker att det är viktigt att studera något som verkligen intresserar. Det är alltså viktigt att fundera på yrkesvalet för att intresset och engagemanget för studierna ska hållas kvar.

När jag valde min första karriär var det min pappa som genom sina råd hjälpte mig att välja något som intresserade mig, men som samtidigt gav mig möjlighet till sysselsättning i framtiden.

Min tidigare utbildning är alltså yrkestekniker i industriprocesser. Dessutom har jag avlagt yrkesexamen i kvalitetsledningssystem. Jag har flera års erfarenhet av laboratorie- och produktutvecklingsuppgifter i mitt hemland. Jag har också fungerat som kvalitetsansvarig.

När jag kom till Finland ville jag uppdatera mina kunskaper och med hjälp av arbets- och näringsbyråns handledning började jag studera för en grundexamen inom processindustrin.

Motsvarade studierna dina förväntningar?

Jag har varit nöjd med mitt val eftersom studierna har motsvarat mina förväntningar och till och med överträffat dem. Dessutom är jag positivt överraskad över de ansvariga lärarnas och studiehandledarens fantastiska stöd under studietiden.

Jag gillar arbete inom industribranschen. Jag tycker att det är fint att saker görs ordentligt och att man får vara stolt över sitt arbete!

Tack vare skolan fick jag jobb vid Metsä Board, där jag har trivts mycket bra och det gläder mig att jag har hittat en plats där jag kan göra mitt bästa och utvecklas professionellt inom den karriär jag har valt.

Hur ser en typisk studiedag ut?

Vuxenstuderandens studier är ganska självständiga, men annars var dagarna ganska normala. Jag tycker att det bästa har varit inlärningen på arbetsplatsen.

Jag har också lärt mig mycket annat än färdigheter med egentlig anknytning till mitt yrke, såsom användning av maskiner, funktioner i digitala miljöer samt kommunikation och interaktionsfärdigheter.

Jag har utfört en period av inlärning i arbetet inom kartongindustrin, där arbetsmiljön var fin och säker. Där lärde jag mig mycket nytt från andra anställda.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag fortsätter i arbetslivet och hoppas få en fast anställning.

Bilder: Metsäboard ja Sasky