Hur hittade du till maskinmontörsstudierna?

Studievalet var enkelt för mig, eftersom jag visste redan i högstadiet att jag vill arbeta med maskiner.

Vad fick dig att välja att genomföra studierna genom läroavtal?

Jag tog direkt chansen när jag fick höra om läroavtal. Studierna går smidigt när man genast för göra i praktiken. Det finns flera olika sorters arbetsuppgifter och man får lön. Vid min arbetsplats sköter jag mindre maskiner och båtar.

Vilka är läroavtalsutbildningens goda sidor?

Exempelvis att man kan arbeta vid sidan om studierna och ha tid för hobbyer. I skolan kan man fördjupa sitt kunnande och träffa kompisar. Studierna är handledda men självständiga. Arbetet känns passligt krävande och teorikunskaperna har man nytta av vid arbetsplatsen. Mitt arbete och mina studier stöder även min snowcross-hobby. Under veckosluten tävlar jag och under veckorna mekar jag.

För vem skulle du rekommendera läroavtalsutbildning?

Jag rekommenderar läroavtalsutbildningen för företagsamma och kreativa studerande. Man lär sig bäst genom att få göra saker själv. Man blir inte ensam, eftersom handledaren visar hur saker fungerar. När arbetet börjar gå bättre kan man göra det mera självständigt.

Bekanta dig med den relevanta examen!