Maskinmontören hanterar flera jobb inom maskin- och metallbranschen

Enligt Noora har det bästa med maskinmontörstudierna varit att hon genom studierna fått gott med självförtroende. Noora är den enda kvinnan i sin årskull i en mansdominerad bransch, men hon är glad att branschen intresserar kvinnor mera och mera.

Se på videon för att höra vad Noora har att berätta om sina studier.

Video: Omnia

Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!