Måttbeställningssömmerskan ville fördjupa sitt kunnande genom skräddarstudier

Vad fick dig att bli intresserad av textil- och modebranschen?

Branschen har alltid intresserat mig. Jag var dock aldrig bra i handarbete i grundskolan, så jag vågade inte börja studera branschen. Det var först när jag kommit till ”vägens slut” och börjat arbeta inom handelssektorn som jag bestämde mig för att det var dags att börja göra något jag verkligen gillade.

Jag hade jobbat flera år som kundserviceombud inom handelssektorn och alltid upplevt att jag genom studierna inte fått den sorts kompetens eller sakkunnighet genom vilken jag kunde bygga min karriär. Jag bestämde mig för att skaffa sakkunnighet inom en bransch som intresserade mig, och därför valde jag att söka till studier inom textil- och modebranschen. Efter att jag blivit måttbeställningssömmerska ville jag fördjupa mitt kunnande till att täcka även herrkläder. Därför bestämde jag mig för att fylla ut min utbildning genom skräddarstudier.

Hur har studierna varit?

Jag var förvånad över hur komplicerad och noggrann processen är, när man gör kläder, särskilt när man beaktar vilket pris kläder säljs för idag. Under skräddarstudierna har jag fått kombinera mina kreativa och teoretiska delar på ett perfekt vis. Att rita mönster kräver precision och en del räknehuvud, men syendet kräver bra fingerkänsla.

Det bästa har varit att grunda mitt eget UF-företag (KAAVA Clothing Ny). Genom det har jag fått göra olika sorters kundarbeten samt bland annat planera min egen marknadsföring.

Hur ser en typisk studiedag ut för dig?

En studiedag består oftast av ett par timmar teori. Till stora delar består dock dagen av olika sorters övningsarbeten, exempelvis syende eller kundservice. Läraren hjälper och handleder vid behov, men man kan även jobba självständigt och gå framåt i egen takt.

Under studiernas gång har jag haft flera olika sorters kundmöten och projekt. Det viktigaste jag lärt mig är att schemalägga mitt arbete samt hur viktigt bra kommunikation är. Bägge kräver att man själv tar ansvar och förstår vilken sorts plagg som kunden vill ha.

Vid vilken sorts arbetsplatser har du varit?

Jag har genomför mina perioder av inlärning i arbetslivet vid lokala systugor. Alla har haft lite olika betoning. Vid vissa har det gjorts galaklänningar på måttbeställning, vid andra har fokus legat vid reparationer och sömnad av hemtextilier.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Först och främst söker jag arbete inom min egen bransch, jag skulle vilja jobba med att sy kläder. Jag har planerat att bli företagare i något skede, men knappast genast efter att jag blir klar med studierna. De är dock ett karriärval jag aktivt drömmer om.

Bekanta dig med den relevanta examen!