Merkomen hanterar affärsverksamhet

– Att göra en dubbelexamen har varit krävande och dagarna har varit långa. För mig är det viktigt att bli klar merkonom och student i tre år. Man kan även göra en dubbelexamen på fyra år, och då är takten lugnare. Det bästa är att jag får ett yrke och har samtidigt chansen att fundera om jag vill fortsätta studera eller genast börja jobba. Gymnasiestudierna har även hjälp med att hitta en praktikplats.

Språkkunnandet ökar genom båda examina

Jade har i sina studier fokuserat på försäljningsarbete och marknadsföring. Man måste även ha koll på hur affärsverksamhet fungerar, eftersom det är till nytta om man vill grunda ett eget företag. Språkkunskap är en central färdighet inom servicebranschen. Vid Perho har hon studerat fackspråk och vid gymnasiet har språkkunskaperna utvecklas på ett mera allmänt plan.

Jade har genomfört sin inlärningsperiod vid en bröllopsklänningsaffär och ett kafé och affär vid en trafikstation var hon även kommer att fortsätta efter att ha blivit klar med studierna. Enligt Jade förbereder merkonomstudierna en för flera olika jobb och branscher, så merkonomerna har lätt att få jobb.

Läroanstalten hjälper med att planera studierna

Vid Perho planeras studiestigen genom samarbete mellan den studerande, studiehandledaren och lärarna. Även föräldrarna har varit aktivt i kontakt med läroanstalten. Dessutom har det funderats på studierna och deras ordning med de övriga studerande.

Bekanta dig med den relevanta examen!