Merkonomstudierna gav fart till fortsatta studier

Hur valde du din bransch?

Jag blev intresserad av merkonomstudier under utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA). Genom praktikperioden som hörde till studierna fick jag ett fast jobb i en klädaffär. Jag känner att jag är bra på kundservice, och jag jobbar gärna med människor. Därför tänkte jag att merkonomstudierna skulle passa mig.

Hur är det att studera?

Det är lätt och bekvämt att studera om man kommer ihåg att reservera tillräckligt med tid för det. Man får alltid stöd av läraren om man behöver det.

Det mest utmanande i studierna var kurserna i bokföring. Fast jag har bott flera år i Finland och kan språket, var termerna inom bokföringen knepiga. Tur nog fanns det alltid en studiekompis eller lärare som lugnt kunde förklara de komplicerade orden.

Jag vill bli klar snabbt, och har därför avlagt kurser även under sommaren. Även aktivt deltagande i studentkårens verksamhet har inbringat studiepoäng. Jag har deltagit i bland annat beställandet och försäljningen av kläder och kassar med skolans logo samt organiserandet av evenemang för studerande, som välmåendedagar.

Till alla studier hör arbetspraktik, hur är det?

Att studera vid arbetsplatsen är en av de bästa aspekterna av studierna. Under den tiden får man bekanta sig med arbetslivet och se hur jobbet är i praktiken.

Jag har fortsatt jobba i klädaffären under kvällarna och veckoslutet. Jag har fått en praktikperiod till godo tack vare detta. På motsvarande vis har jag haft nytta av studierna i jobbet. Kurserna i kundservice har fördjupat mitt kunnande och gjort mig mera professionell och självsäker.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Erfarenheten i kundservice man får genom studierna går att dra nytta av i många branscher. Enligt mig erbjuder merkonomstudierna en bra grund för polisyrket. En polis måste vara lätt att närma sig och bra med människor. I polisarbetet är kundservicekunskaper guld värda, och man blir ett stenhårt proffs i dem under merkonomutbildningen.

Bekanta dig med den relevanta examen!