Miljöskötaren värnar om miljön

Joni Järvenkallas har hjälpt till med släktens jordbruk ända sedan han var ung. Det var så han fick idéen att ett yrke med kontakt till miljön kunde vara för honom i framtiden.

Under sitt första studieår genomför de studerande de gemensamma studierna. Under det andra studieåret väljer de sin inriktning. Joni ville bli miljöskötare, hans andra val skulle ha varit att blinaturinstruktör.

– Under det första året lärde vi oss bland annat orientering och användning samt underhåll av småmaskiner.

Arbete eller fortsatta studier efter grundexamen

Arbetsinlärningsperioderna har varit väldig konkreta och lärosamma: Joni har bland annat gjort upp och verkställt en vårdplan för evenemanget Mommilanjärven Soutelu vid Hausjärvi. Under sitt tredje studieår gjorde han tillsammans med sina internatkompisar en rehabiliteringsplan för Vandaflodens strand, nära läroanstalten. De verkställde en gångstig som respekterar både naturen och vandraren.

– Studierna har varit trevliga från första början. De som blivit miljöskötare har vad jag vet ett ganska bra arbetsläge, exempelvis som provtagare eller inom planeringsarbeten vid olika miljö- och naturföreningar. En del av de studerande gör även frivilligarbete vid föreningarna under studierna.

Till vår grundexamen hör även entreprenörskap, så vi har vad som krävs för att bli företgare.

Bekanta dig med den relevanta examen!