Moderna inlärningsmiljöer hjälper schaktningsmaskinföraren i studierna

Schaktningsmaskinförarna använder stora maskiner vid byggplatserna och man övar styrandet med hjälp av en simulator under studierna. På så vis är övandet säkert och man lär sig effektivt hur kontrollerna fungerar.

Se på videon för att höra vad allt som hör till schaktningsmaskinförarstudierna.

Video: OSAO

Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!