Närvårdare genom läroavtal

Mervi, som utexaminerats som närvårdare, arbetar på vårdhemmet Tuhkimo, som är en institution för missbrukarrehabilitering avsedd för kvinnor. Genom studierna för specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård fick hon teoretiska kunskaper som hon kan utnyttja i det praktiska arbetet. Hon har avlagt båda sina examina genom läroavtalsutbildning och är mycket nöjd med sitt val.

Mervi berättar mer om sitt arbete i videon.

Videon är endast på finska.