Närvårdare kan även arbeta inom munhälsovården

Hur kom det sig att ni valde att studera munhälsovård?

May: Jag har längtat efter att vara tandläkare ända sedan jag var barn. Jag fick dock inte chansen till det eftersom vår familj konstant flyttade mellan länder. Jag kom till Finland som ung och det har tagit mig flera år att lära mig finska. Vi diskuterade med våra lärare och kuratorer vid grundskolan för vuxna i Vasa om studiemöjligheter, och de sporrade oss att söka till närvårdarutbildningen och kompetensområdet för munhälsovård. De har även spelat en stor roll i att jag och Mariam lärt oss finska.

Mariam: Jag valde att studera till närvårdare eftersom jag alltid vetat att jag vill jobba inom munhälsovården. I början var jag tveksam över hur jag skulle klara mig, men jag har utvecklat mina personliga egenskaper och ökat mitt mod enormt tack vare det. Det har varit särskilt roligt att jobba med barn.

Vad har varit det bästa med studierna?

May & Miriam: Närvårdarutbildningen har haft en verkligt positiv inverkan på våra liv. I början var vi oroliga och stressade över att sköta äldre människor, eftersom vår kultur uppskattar äldre enormt och vi var nervösa över att jobba med dem. Vi har dock lärt oss mycket, och det bästa är när man får se ett leende i deras ansikten. Vi tror att närvårdarutbildningen kommer att öppna många olika möjligheter för oss i framtiden.

May: Jag inledde en dubbelexamen, men bestämde mig för att avbryta den. Under det första året hade vi mycket teori och prov, under det andra året var det mera avslappnat. Under det tredje året fick vi äntligen vara i samma grupp. Att studera tillsammans har gett oss båda mera motivation.

Mariam: Alltid när läraren gav oss en ny uppgift, exempelvis om plombering, så övade vi tillsammans hemma.  Vi använde falska tänder och föreställde oss att det var patienten.

Hurudana arbetsplatser har ni genomfört era praktikperioder?

May: Jag har jobbat vid ett ålderdomshem samt vid en tandvård för lågstadiet och grundskolan för vuxna.

Mariam: Jag har jobbat vid hemvården, daghem, grundskolan för vuxna och vid en tandläkarmottagning.

Hur ser era framtidsplaner ut?

May: Jag skulle vilja komma direkt in i arbetslivet, trots att jag har planerat fortsätta studera vid högskolan. Min dröm är att i framtiden genomföra tandläkarstudier och potentiellt göra frivilligarbete.

Mariam: Jag jobbade under sommaren vid en tandläkarmottagning och jag skulle vilja fortsätta mina studier vid en högskola. Vår dröm är att tillsammans grunda ett eget företag.

Bekanta dig med den relevanta examen!