Närvårdarens arbete är det bästa, även under de sämre dagarna

Arbetsdagarna för en närvårdare är aldrig likadana, eftersom man arbetar med flera olika sorters människor. Satu, Tiia och Jenni är alla närvårdare men de arbetar alla i olika sorters arbetsuppgifter.

Se på videon för att lära dig mera om vad närvårdarjobbet kan bestå av.

Video: Sataedu
Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!