Naturinstruktören uppskattar naturens mångfald

Hur blev du intresserad av naturbranschen?

Jag upplever att agera i natur och miljö alltid varit en del av mig och ville fördjupa mitt naturkunnande och lära mig nytt. Jag hittade också en studieplats nära min hemkommun. Genom studierna i naturbranschen har jag lärt mig nya verksamhetsmodeller i naturen som jag kan utnyttja i mitt jobb som idrottsledare.

Hur har studierna varit och har de motsvarat dina förväntningar?

Jag har varit nöjd med mitt val. Kajanalands vackra och mångsidiga natur och miljö har varit en utmärkt plats att studera till naturinstruktör. Studierna har motsvarat mina förväntningar, dock har det ibland varit svårt att sätta egna ramar för studierna eftersom det finns så många intressanta examensdelar.

Det bästa med studierna har varit den personliga studieplanen, som möjliggör ett personligt framskridande i studierna. Genom de allmänna examensdelarna har jag fått upprepa teoriämnen. Vi har även haft en möjlighet att bekanta oss med olika grenar och nya friluftsaktiviteter samt djur. Jag har fått förverkliga rekreationstjänster åt kunder med hjälp av djur och bekanta mig med användning av naturmaterial i handarbete (kvistar, vide, vass osv.).

De studerande kommer från olika yrkesbakgrunder, vilket också berikar de gemensamma studierna. Det är roligt att umgås med studiekompisarna och de hjälper gärna till om det finns behov.

Hur ser en typisk studiedag ut för dig?

Under närstudieperioderna studerar vi ca 7h, 2–4 dagar i veckan. Distansdagarna består av teori- och praktiska studier i naturen. Jag har genomfört en period av inlärning i arbetslivet vid Metsähanhenrengastus-projektet och en alpackagård. Längden för dessa perioder avtalas alltid med arbetsplatsen, men oftast räcker de 2–4 veckor och arbetstiden är 6h per dag.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Mina framtidsplaner är fortfarande väldigt öppna.

Bilder: Tuulikki Kemppainen