Inom kompetensområdet för pälsdjursuppfödning får man den yrkesskicklighet som krävs för branschen. Utbildningen ger en färdigheten att arbeta med pälsdjur i enlighet med branschens årsrytm samt agera som företagare inom branschen.

Se på videon för att lära dig mera om yrket.

Video: Kpedu
Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!